Home » Copyright

Copyright

Het LICG staat voor onafhankelijke, betrouwbare informatie over het houden van huisdieren en alle aspecten die in dat kader relevant zijn. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door veel partners te raadplegen en door toetsing door externe deskundigen. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend (zie disclaimer).

Indien u voor particuliere doeleinden informatie van het LICG wilt overnemen, dient u bij stukjes van minder dan 250 woorden als bron te vermelden: “Bron: www.licg.nl”.
Betreft het een stuk tussen 250 en 500 woorden, dan dient u de volgende bronverwijzing op te nemen: “Bron: LICG. Het LICG voorziet (potentiële) kopers en houders van huisdieren van onafhankelijke, betrouwbare informatie over het houden van huisdieren en alle aspecten die in dat kader relevant zijn. De informatie is beschikbaar via www.licg.nl.”
Bij stukken langer dan 500 woorden, dient u vooraf contact op te nemen met het LICG (u kunt het LICG bereiken via info@licg.nl).
 
Het overnemen van informatie van het LICG voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het LICG.
 
Voor het overnemen van informatie van het LICG voor journalistieke of anderszins informerende doeleinden dient u vooraf contact op te nemen met het LICG (info@licg.nl).